346 Събота, 23 Юни 2018 03:06

– Защо вървя заднишком ли? – възкликна Пипи – Не живеем ли в свободна страна? Човек не може ли да живее, както си иска?

3925 Събота, 09 Юни 2018 19:31
581 Събота, 23 Юни 2018 03:06