Вила ЗелиКула

Неделя, 04 Март 2018 16:12 Вила ЗелиКула

– Защо вървя заднишком ли? – възкликна Пипи – Не живеем ли в свободна страна? Човек не може ли да живее, както си иска?