Проектът Номадско ЕдинЕние

Номадско ЕдинЕние е проект за съживяване на пустеещи селски къщи в малките населени места и трансформирането им в социални средища за обмяна на опит, знания и ресурси.

Номадско Единение 2

Проектът цели трансформацията на къщите в новите coworking & coliving пространства в България.